Nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling
bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen vaak te maken met (ontwikkelings)trauma’s en hebben een vergrote kans op onveilige gehechtheidsrelaties. Traumatische ervaringen binnen ouder-kind relaties vergroten  het  risico op de ontwikkeling van psychische problemen. 
 
Het symposium van Zodiak heeft dit jaar als thema trauma en gehechtheidsproblemen en gaat in op nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling. Daarbij gaat het specifiek om mensen met een verstandelijke beperking. Er is aandacht voor het herkennen van gehechtheidsproblemen en de verschillen met andere ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en autisme. Waar moet u als behandelaar of begeleider op letten? Welke behandelmethoden zijn er en welke zijn goed toepasbaar bij mensen met een verstandelijke beperking? Wat kunnen begeleiders en leerkrachten doen om grotere problemen te voorkomen en relaties te herstellen?  We gaan hierbij in op zowel het repareren van de verstoorde relaties en patronen, als op het voorkomen van problemen en versterken van verbondenheid. 
 
Door te werken met kleine groepen in de deelsessies is er voldoende ruimte voor interactie. Experts in de gezondheidszorg delen hun ervaringen zodat u concrete handvatten krijgt voor het signaleren en behandelen van mensen met trauma en gehechtheidsproblemen.
 
Zodiak is het deskundigheidscentrum van Prinsenstichting. Binnen Zodiak wordt multidisciplinair samengewerkt in de diagnostiek en behandeling van psychische, sociale en lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Dit symposium… 

 • biedt u inzicht in de verschillen tussen gehechtheidsproblematiek, ADHD en autisme
 • leert welke behandelingen zeer geschikt zijn voor mensen met een verstandelijke beperking
 • is inclusief best practice en deelsessies!


Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychologen, professionals werkzaam bij Centra Jeugd en Gezin of wijkteam, kinder- en jeugdartsen, huisartsen, POH-ers, intern begeleiders en docenten in (speciaal) onderwijs, (jeugd)hulpverleners en therapeuten. En verder natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema trauma en gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking.

Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd en goedgekeurd bij:

 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO orthopedagoog-generalist (OG) 
  Jeugdzorg pedagoog, Jeugdzorg psycholoog, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist, Orthopedagoog-Generalist (supervisor) 
  Categorie: Accreditatiepunten
  K&J/OG herregistratie: 4,5
  K&J/OG opleiding - behandeling: 1
  K&J/OG opleiding - diagnostiek: 0,5
  K&J/OG opleiding - overig taken: 0,5
 • Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB), scholing is geaccrediteerd met 4 punten

Vragen over deze of andere accreditaties? Neem contact met ons op via office@logacom.nl  

Polikliniek Zodiak en Prinsenstichting

Polikliniek Zodiak biedt diagnostiek en behandeling van psychische, sociale en lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Een groot team van specialisten, bestaande uit onder andere Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG’s), (GZ)-psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, tandartsen, psychomotorisch therapeuten, een muziektherapeut en Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleiders  biedt voor elke cliënt de juiste begeleiding, behandeling en medische zorg. Zodiak maakt onderdeel uit van Prinsenstichting, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Twitter mee over het Zodiak Symposium 2015! gebruik #Trauma #ZodiakSymposium @PrinsenSt en @logacom